KATEGORIE
OBSAH
ODPORUCANE RSS SPRAVY


SPRAVY (nahodne 18)

RECENZIE (nahodne 18)
Vitajte na stránke AKTUALITYPRESS.SK - člen skupiny PR-mediarelations

Ochrana osobných údajov

1. Informácie, ktoré sú oznamované prevádzkovateľovi stránky AKTUALITYPRESS.SK cez web rozhranie sú vyžadované za účelom riadnej identifikácie záujemcu tak, aby mohla byť uzatvorená zmluva, následne nastalo jej riadne plnenie a v konečnom dôsledku bolo uskutočnené aj finančné vysporiadanie (dodržali sa tak povinnosti vyplývajúce zo zákona: objednávka - faktúra - platba).

2. Informácie, ktoré užívatel poskytol a ktoré ho jednoznačne identifikujú, nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté tretej osobe za účelomm obchodného využitia. Rešpektujeme tak súkromie našich zmluvných partnerov, ale pre vybavenie objednávok potrebujeme niektoré osobné údaje. Tieto použijeme výlučne pre nevyhnutné úkony - okrem prijatia objednávky, vystavenia faktúry, prípravu zmluvy.

3. Poskytovateľ služby web stránky AKTUALITYPRESS.SK prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich klientov, nakladať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z O ochrane osobných údajov).

4. Poskytovateľ služieb AKTUALITYPRESS.SK si tiež vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi odberateľov v prípade, ak server napadne neznámy páchateľ - hacker. V tomto prípade sú neplatné vyššie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi klientov.


Igor Svítok-DATAPRESSCOMP
Fraňa Kráľa 7
902 01 Pezinok
GSM: +421 905 292 324

- PARTNERI A REKLAMA -

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press
Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press

PHOTOPRESS - fotobanka
PHOTOPRESS
 
DATAPRESSCOMP
DATAPRESSCOMP

TASR - tlačová agentúra
TASR

TASR - portál Teraz.sk
TERAZ. SK
 
TASR - portál WEBMAGAZIN
WEBMAGAZIN
 
REPORTRESS - tlačové správy
REPORTRESS
 
SLOVENSKÉ REKORDY®
SLOVENSKÉ REKORDY

Visit Us On FacebookCheck Our Feed
Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Visit Us On GooglePlusVisit Us On Pinterest
Visit Us On Linkedin