KATEGORIE
OBSAH
ODPORUCANE RSS SPRAVY


SPRAVY (nahodne 18)

RECENZIE (nahodne 18)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 26/2008 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
https://www.facebook.com/aktualitypress


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením §6, §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ... Citaj

Source: Mesto Banská Bystrica - oznamy (2013-02-28 15:07:47)
- PARTNERI A REKLAMA -

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press
Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press

PHOTOPRESS - fotobanka
PHOTOPRESS
 
DATAPRESSCOMP
DATAPRESSCOMP

TASR - tlačová agentúra
TASR

TASR - portál Teraz.sk
TERAZ. SK
 
TASR - portál WEBMAGAZIN
WEBMAGAZIN
 
REPORTRESS - tlačové správy
REPORTRESS
 
SLOVENSKÉ REKORDY®
SLOVENSKÉ REKORDY

Visit Us On FacebookCheck Our Feed
Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Visit Us On GooglePlusVisit Us On Pinterest
Visit Us On Linkedin