KATEGORIE
OBSAH
ODPORUCANE RSS SPRAVY


SPRAVY (nahodne 18)

RECENZIE (nahodne 18)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 04/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach
https://www.facebook.com/aktualitypress


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 odst. 3 písm h ) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyd... Citaj

Source: Mesto Banská Bystrica - oznamy (2013-02-28 15:07:47)
- PARTNERI A REKLAMA -

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press
Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press

PHOTOPRESS - fotobanka
PHOTOPRESS
 
DATAPRESSCOMP
DATAPRESSCOMP

TASR - tlačová agentúra
TASR

TASR - portál Teraz.sk
TERAZ. SK
 
TASR - portál WEBMAGAZIN
WEBMAGAZIN
 
REPORTRESS - tlačové správy
REPORTRESS
 
SLOVENSKÉ REKORDY®
SLOVENSKÉ REKORDY

Visit Us On FacebookCheck Our Feed
Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Visit Us On GooglePlusVisit Us On Pinterest
Visit Us On Linkedin