KATEGORIE
OBSAH
ODPORUCANE RSS SPRAVY


SPRAVY (nahodne 18)

RECENZIE (nahodne 18)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny-časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A Polyfunkčný dom C
https://www.facebook.com/aktualitypress


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona ... Citaj

Source: Mesto Banská Bystrica - oznamy (2013-02-28 15:07:47)
- PARTNERI A REKLAMA -

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press
Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press

PHOTOPRESS - fotobanka
PHOTOPRESS
 
DATAPRESSCOMP
DATAPRESSCOMP

TASR - tlačová agentúra
TASR

TASR - portál Teraz.sk
TERAZ. SK
 
TASR - portál WEBMAGAZIN
WEBMAGAZIN
 
REPORTRESS - tlačové správy
REPORTRESS
 
SLOVENSKÉ REKORDY®
SLOVENSKÉ REKORDY

Visit Us On FacebookCheck Our Feed
Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Visit Us On GooglePlusVisit Us On Pinterest
Visit Us On Linkedin