KATEGORIE
OBSAH
ODPORUCANE RSS SPRAVY


SPRAVY (nahodne 18)

RECENZIE (nahodne 18)
Mestá kraje na Slovensku.

Mesto Prievidza
Informácie o meste Prievidza.
Mesto Pezinok
Informácie o meste Pezinok.
Mesto Banská Bystrica
Informácie z oblasti - zasadania.
Mesto Banská Bystrica - oznamy
Mesto Banská Bystrica - oznamy.


Mesto Bratislava
Informácie o hlavnom meste SR Bratislava.
BBSK - sekcia Vzdelávanie a kultúra
Banskobystrický samosprávny kraj leží v južnej časti stredného Slovenska obkolesený desiatkami chránených území s maximálnou nadmorskou výškou 2043 metrov (Ďumbier) a minimálnou 130 metrov (Ipeľská kotlina). Hodnoty mimoriadneho krajinného významu predstavujú národné parky Nízke Tatry, Slovenský raj, Muránska planina a Veľká Fatra i chránené územia ako Štiavnické vrchy, Ponitrie, Cerova vrchovina či Poľana, ktorá je súčasne aj biosferickou rezerváciou v rámci programu UNESCO Človek a biosféra.

ŽSK - Žilina
Žilinský samosprávny kraj tvorí pestrú mozaiku piatich regiónov Horného Považia, Kysúc, Liptova, Oravy aTurca, ktoré sú navzájom previazané svojou históriou.

NSK - Nitra
Nitriansky samosprávny kraj patrí knajteplejším oblastiam anajproduktívnejším poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky. Na severe sa krajom tiahne pohorie Tríbeč, severovýchod je lemovaný výbežkami Štiavnických vrchov az časti Pohronským Inovcom. Najväčšiu časť ma juhovýchode ajuhu zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda Podunajskej nížiny sčasťou Žitného ostrova - najväčší riečny ostrov Európy vytvorený medzi hlavným tokom Dunaja aMalým Dunajom sbohatými zásobami podzemných vôd).

TSK - Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj výrazne členitá prevažne hornatá severozápadná časť Slovenska. Rozprestiera sa v údolí dvoch riek - stredného toku Váhu a horného toku Nitry. Dôležitá priemyselná oblasť krajiny.

TTSK - Trnava
Trnavský kraj je samosprávnym územím západného Slovenska. S rozlohou 4148 km sa zaraďuje medzi najmenšie kraje Slovenska.

PSK - Prešov
Prírodné pomery Prešovského samosprávneho kraja sú veľmi pestré. Povrch druhého najrozľahlejšieho kraja na Slovensku je prevažne hornatý. Územie kraja pretína dôležitá hranica medzi Západnými a Východnými Karpatmi. K najznámejším geomorfologickým celkom patria Tatry, Pieniny, Spišská Magura, Levočské vrchy, Čergov, Šarišská vrchovina, Košická kotlina, Slanské vrchy Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy a Vihorlatské vrchy. Región Prešovského kraja patrí z hľadiska prírodnej hodnoty k najvzácnejším na Slovensku.

KSK - Košice
Košický samosprávny kraj zaberá viacero historických území. Každé z nich je jedinečné, spolu vytvárajú rozmanitý a pozoruhodný celok, plný nádherných kontrastov. Geograficky je rôznorodý. Najmohutnejším pohorím v západnej časti je Slovenské Rudohorie. Srdcom kraja je Košická kotlina, ktorú z východu ohraničujú Slanské vrchy

- PARTNERI A REKLAMA -

Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press
Tlačová a mediálna agentúra Slovakia Press

PHOTOPRESS - fotobanka
PHOTOPRESS
 
DATAPRESSCOMP
DATAPRESSCOMP

TASR - tlačová agentúra
TASR

TASR - portál Teraz.sk
TERAZ. SK
 
TASR - portál WEBMAGAZIN
WEBMAGAZIN
 
REPORTRESS - tlačové správy
REPORTRESS
 
SLOVENSKÉ REKORDY®
SLOVENSKÉ REKORDY

Visit Us On FacebookCheck Our Feed
Visit Us On TwitterVisit Us On Youtube
Visit Us On GooglePlusVisit Us On Pinterest
Visit Us On Linkedin